Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu

Telefon: (81) 757 70 44 ; email: sp_jawidz@interia.pl


Śpiewamy razem dla Ojczyzny!

2018-10-13 04:25:04

Zadanie konkursowe polegało na grupowym wykonaniu a cappella, przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły, hymnu państwowego oraz dwóch polskich pieśni hymnicznych wybranych spośród podanego w regulaminie repertuaru. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jawidzu oprócz „Mazurka Dąbrowskiego” wykonali dwie inne pieśni: „Boże, coś Polskę” i „Rotę”. Nad całością przygotowań jak i dyrygowaniem w trakcie śpiewu czuwała nauczyciel muzyki pani Małgorzata Zuń, a w opanowaniu pamięciowym tekstów pomogły wychowawczynie, nauczyciele historii i języka polskiego. Oprawę plastyczną występu przygotowała pani Janina Kowalczyk, a uczniowie zadbali o wykonanie kotylionów w barwach narodowych.

Pierwszy etap konkursu był bardzo emocjonujący. Obejmował przesłuchanie i rejestrację występu przez lokalne jury w skład którego wchodziły panie: prof. Małgorzata Nowak i dr hab. Barbara Pazur z UMCS w Lublinie. Ocenie podlegały: technika wykonawcza, interpretacja, całościowe wrażenie artystyczne i liczba śpiewających uczniów.

Na ręce pana dyrektora Jerzego Bartosiewicza Panie z Jury złożyły podziękowania i gratulacje za udział w konkursie oraz wręczyły pamiątkowy dyplom dla szkoły.

Na podstawie przesłuchań przeprowadzonych we wszystkich placówkach komisja wyłoni z każdego województwa 5 szkół, których występy zostaną ocenione przez jury centralne. Wyniki konkursu poznamy 20 listopada.

Trzymamy kciuki za naszych uczniów! Przygotowani przez nauczycieli dali z siebie wszystko i z pewnością na długie lata zapamiętają sposób, w jaki uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Galeria