Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu

Telefon: (81) 757 70 44 ; email: sp_jawidz@interia.pl


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2020-10-14 05:50:27

Komisja skrutacyjna, powołana  do przeprowadzenia wyborów do SU przy SP w Jawidzu w roku szkolnym 2020/21, w składzie:

·      Hubert Ignatow- przewodniczący,

·      Laura Łaganowska – sekretarz,

·      Jakub Pieczywek – członek,

·      Bartłomiej Serwin – członek,

·      Monika Rychlik – Madej – opiekun merytoryczny,

stwierdza, że w dniu 7 października 2020 roku odbyły się wybory do SU, w których oddano 87 głosów, w tym głosów ważnych 85 i 2 głosy nieważne.

W skład SU weszli :

·      BLANKA BRZUSKA- PRZEWODNICZĄCA SU,

·      OSKAR ŻUKOWSKI -ZASTĘPCA,

·      ALEKSANDRA ŻUKOWSKA – SEKRETARZ.

Członkami Zarządu SU zostali:

·      AGATA GUTEK,

·      JAKUB PYRA,

·      DAWID SZYMBOR,

·      OLIWIA WLAZŁY.

 

Opiekunem SU została P. RENATA GOZDOŁEK.